Sơ mi rơ moóc sẽ nhận ra từ "thép" đến "nhôm"

Sơ mi rơ moóc sẽ chuyển từ "thép" sang "nhôm"

Khi ngành sản xuất sơ mi rơ moóc liên tục cải cách và đổi mới khoa học công nghệ trong những năm gần đây, sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm dần tiết lộ thị trường bán hàng sản xuất sơ mi rơ moóc, do hợp kim nhôm chiếm ưu thế đặc biệt về sơ mi rơ moóc, "nhẹ" do trọng lượng riêng của nó "nhẹ", những ưu điểm đặc biệt của sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm được liệt kê dần dần khắc phục những thiếu sót của sơ mi rơ moóc thép truyền thống. phát triển hơn, thép sẽ dần dần sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm "nâng cấp", có vẻ như sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm khá lạc quan về triển vọng phát triển trong tương lai.

Bán hợp kim nhôm không chỉ chiếm một lợi thế nhất định về "trọng lượng nhẹ" của riêng chúng, mà còn không làm mất đi lợi ích kinh tế của thép đối với sơ mi rơ moóc. Do trọng lượng xe sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm nặng hơn 3 tấn so với thép, điều này tính toàn diện xuống, sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm chở hàng nhiều hơn hàng hóa sơ mi rơ moóc thép DORA 3 tấn hàng, hàng hóa sơ mi rơ moóc chở hàng 3 tấn hơn thép, lâu năm, sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm chở hàng hơn sơ mi rơ moóc thép hơn một năm thu nhập kinh tế của hàng ngàn người. Bằng lợi ích kinh tế, hợp kim nhôm đã xuất hiện và sự phát triển cạnh tranh trong tương lai chỉ quanh quẩn.

Giá thành sản xuất sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm tương đối cao hơn so với thép. Do khoang sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm của xe khác với khoang trên cùng kín truyền thống, nó là cấu trúc mui mở, thiết bị sản xuất nhôm của nó với độ chính xác, hệ thống bạt chỉ chuyển đổi dải nhôm gương trên mặt đất hoặc các khoang, để loại bỏ rủi ro khi làm việc trên không, vì vậy chi phí sản xuất của rơ moóc nhôm cao hơn, giá sẽ cao hơn. Tuy nhiên, do sơ mi rơ mooc hợp kim nhôm trên các tính năng tuyệt vời và nhẹ chiếm một lợi thế nhất định, do đó, trả tiền, có thể rút ngắn thời hạn số năm cố định của phế liệu sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm dài hơn, hơn một năm so với thu nhập hàng ngàn sơ mi rơ moóc thép, một thời gian dài nó sẽ sơ mi rơ moóc thu nhập nhiều hơn thép.

Sản xuất sơ mi rơ moóc trong con đường phát triển trong tương lai, sơ mi rơ moóc hợp kim nhôm sẽ là một trong những sản phẩm sản xuất chủ đạo, sự phát triển trong tương lai của những lợi thế được tính đến, là một cuộc cách mạng công nghệ của sơ mi rơ moóc thép.

Tấm nhôm
Tấm nhôm

Xem chi tiết
Cuộn nhôm
Cuộn nhôm

Xem chi tiết
Lá nhôm
Lá nhôm

Xem chi tiết
Dải nhôm
Dải nhôm

Xem chi tiết
Vòng tròn nhôm
Vòng tròn nhôm

Xem chi tiết
Nhôm tráng
Nhôm tráng

Xem chi tiết
Gương nhôm
Gương nhôm

Xem chi tiết
Vữa nhôm nổi
Vữa nhôm nổi

Xem chi tiết